LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d.

Počeci tiskarstva u Karlovcu zabilježeni su još u doba francuske okupacije (1809. i 1813. godine) kad su Francuzi donijeli prvu drvenu prešu i ostali tiskarski pribor na ovaj prostor.

U Karlovcu posluje nekoliko manjih tiskara od kojih se svojom veličinom odvojila i istaknula LANA s više od 350 zaposlenih osoba. Utemeljena je 1948. godine kao Štamparski zavod „Ognjen Prica“, a pretvorbom iz društvenog vlasništva 1995. godine postaje LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d. s udjelom većinskog vlasnika od 96,3 % kapitala Društva. Od 2015. godine stopostotni vlasnik dionica je Lana commerce d.o.o.

LANA je najveći proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže za farmaceutsku industriju, dijelom i za prehrambenu industriju, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda.

Proizvodnja obuhvaća sva tri osnovna segmenta grafičke proizvodnje i to:

 • Pripremu
 • Tisak
 • Doradu (kartonašku i knjigovešku). 

Kontinuirana ulaganja u uređenje radne sredine kao i okoliša rezultirala su jednim od najmodernijih proizvodnih pogona i najuređenijih okoliša na području Karlovačke županije pa i šire.

LANA je prvi put certificirana 1998. godine sukladno normi ISO 9002 od strane njemačkog Global  Cert-a ovlaštenog za izdavanje i kontrolu međunarodnih standarda u grafičkoj proizvodnji, a danas  posjeduje Certifikate za norme:

 • ISO 9001:2015 - Sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga
 • ISO 1401:2015 – Sustav upravljanja okolišem
 • ISO/IEC 27001:2015 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću

Sve gore navedeno govori da je LANA suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske i papirne ambalaže koja je pronašla siguran put do tržišta.

Taj put potvrđuju:

 • mnogobrojne nagrade za kvalitetu proizvoda sa međunarodnih savjetovanja tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija ”Blaž Baromić ”- za proizvode u kategoriji AMBALAŽA: kutija BADEL PRIMA BRANDY, kutija BAJADERA, kutija GRIOTTE, VIP REBRENDIRANE KUTIJE I SLEEVOVI, FRANCK STALAK ZA KAVU, za proizvode u kategoriji OSTALI GRAFIČKI PROIZVODI: POZIVNICA U PAUS KUVERTI „VIP BOŽIĆNI KONCERT“, za proizvode u kategoriji KATALOZI, PROSPEKTI I SLIČNI UVEZANI PROIZVODI: brošura VIP – STVARAMO KOMUNIKACIJU
 • ponajviše klijenti u koje se ubrajaju renomirane tvrtke hrvatskog i međunarodnog gospodarskog života (Pliva, Kraš, Belupo, Pfizer, Teva, PharmaS, Franck, T-Com, A1).

U što boljoj suradnji s našim kupcima i dobavljačima, ali i u samoj LANI želimo u svako vrijeme djelovati na profesionalan način uvažavajući povjerenje naših klijenata te smanjujući rizike poslovanja.

 

ISO Certifikati

Za sustav kvalitete:

ISO 9001:2015

 • ISO 9001 HR
 • ISO 9001 EN
Za sustav upravljanja okolišem:

ISO 14001:2015

 • ISO 14001 HR
 • ISO 14001 EN
Za sustav upravljanja sigurnošću informacija:

 ISO 27001:2013  

 • ISO 27001 HR
 • ISO 27001 EN
 

Lista izdvojenih klijenata

 • PLIVA
 • KRAŠ
 • BELUPO
 • PFIZER HOSPIRA
 • TEVA IZRAEL
 • PHARMAS
 • FRANCK
 • T- com (Hrvatski telekom)
 • A1
 • DINAMO ZAGREB