KUTIJE ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

Proizvodnja svih vrsta i oblika farmaceutskih kutija u skladu sa najvišim svjetskim “GMP” i “FDA”  standardima.

UPUTE ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

Proizvodnja farmaceutskih uputa sa mogućnošću izrade foldanih “outserta” do 233 panela na najmodernijim GUK strojevima.

KUTIJE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Proizvodnja svih vrsta, oblika i veličina komercijalnih kutija koje se izrađuju od različitog materijala u skladu sa međunarodnim “ECMA” standardima.

KUTIJE IZ VALOVITOG KARTONA

Proizvodnja ambalaže od višeslojnog valovitog kartona za postizanje čvrste i tvrde strukture konačnog proizvoda.

O NAMA

Lana – Karlovačka tiskara d.d. je najveći proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže za farmaceutsku industriju, dijelom i za prehrambenu industriju, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda.

Proizvodnja obuhvaća sva tri osnovna segmenta grafičke proizvodnje i to:

  • Pripremu
  • Tisak
  • Doradu (kartonašku i knjigovešku).

Kontinuirana ulaganja u uređenje radne sredine kao i okoliša rezultirala su jednim od najmodernijih proizvodnih pogona i najuređenijih okoliša na području Karlovačke županije pa i šire.

Lana – Karlovačka tiskara d.d. posjeduje sljedeće Certifikate za norme:

  • ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga
  • ISO 14001:2015 – Sustav upravljanja okolišem
  • ISO/IEC 27001:2013 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
  • FSC – C153559

Tvrtka posluje u skladu sa GMP i FDA standardima!

Sve gore navedeno govori da je Lana suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske i papirne ambalaže koja je pronašla siguran put do tržišta.

PROIZVODI

KUTIJE ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

UPUTE ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

KUTIJE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

KUTIJE IZ VALOVITOG KARTONA

TEHNOLOGIJA

Offset tiskarska tehnologija, kartonaška dorada, gnjigoveška dorada,
proizvodnja valovitog kartona, proizvodnja kartonske ambalaže

KONTAKT

Adresa: Banija 127, 47000 Karlovac, Croatia
Tel.: +385 (0) 47 609 110
Tel.: +385 (0) 47 645 176
Fax: +385 (0) 47 645 162
E-mail: info@lana.hr

KLIJENTI – FARMACEUTSKA INDUSTRIJA