O NAMA

Lana karlovačka tiskara d.d. je najveći proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže za farmaceutsku industriju, dijelom i za prehrambenu industriju, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda.

Proizvodnja obuhvaća sva tri osnovna segmenta grafičke proizvodnje i to:

  • Pripremu
  • Tisak
  • Doradu (kartonašku i knjigovešku).

Kontinuirana ulaganja u uređenje radne sredine kao i okoliša rezultirala su jednim od najmodernijih proizvodnih pogona i najuređenijih okoliša na području Karlovačke županije pa i šire.

Lana karlovačka tiskara d.d. posjeduje sljedeće Certifikate za norme:

  • ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga
  • ISO 1401:2015 – Sustav upravljanja okolišem
  • ISO/IEC 27001:2015 – Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću

Tvrtka posluje u skladu sa GMP i FDA standardima!

Sve gore navedeno govori da je Lana suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske i papirne ambalaže koja je pronašla siguran put do tržišta.

  • Kutije za farmaceutsku industriju 35%
  • Upute za farmaceutsku industriju 35%
  • Kutije za prehrambenu industriju 18%
  • Kutije iz valovitog kartona 12%

PROIZVODI

KUTIJE ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

UPUTE ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

KUTIJE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

KUTIJE IZ VALOVITOG KARTONA

TEHNOLOGIJA

Offset tiskarska tehnologija, kartonaška dorada, gnjigoveška dorada,
proizvodnja valovitog kartona, proizvodnja kartonske ambalaže

KONTAKT

2 + 10 =

Adresa: Banija 127, 47000 Karlovac, Croatia
Tel.: +385 (0) 47 609 110
Tel.: +385 (0) 47 645 176
Fax: +385 (0)47 645 162
E-mail: info@lana.hr

 

KLIJENTI