TEHNOLOGIJA

Offset tiskarska tehnologija

Odjel tiska baziran je na offsetnoj tehnici tiska konvencionalnim i UV bojama i lakovima

Strojevi:

  • Offset tiskarski strojevi Roland i Heidelberg
  • Ukupno 38 tiskovnih agregata sa 5 lak jedinica

Kartonaška dorada

Odjel kartonaške dorade koristi sljedeće strojeve:

  • 8xB1 štanc mašina sa opcijom optrgavanja i istrgavanja
  • Strojevi za ljepljenje kutija sa opcijom on-line aplikacije brailleovog pisma i stopostotne kontrole svake kutije

Knjigoveška dorada

Odjel knjigoveške dorade baziran je na automatiziranoj proizvodnji i najkompliciranijih oblika savijanja farmaceutskih uputa na najmodernijim GUK strojevima

  • Posjedujemo preko 10 strojeva za savijanje
  • Tvrtka je u mogućnosti izraditi foldane “outserte” do 322 panela!